FRESIA S.p.a.

Via Trento e Trieste, 30

17017 Millesimo (SV) IT

VAT IT00110570090

Tel +39.019.56.00.005

Fax +39.019.56.00.009

Sales: fresia@fresia.it

After-Sales Service: service@fresia.it

Spare-Parts: spare.parts@fresia.it

Headquarters